3h | 7h

Mõtestatud meeskonnatöö

 • Meeskonnarollid
 • Arengustaadiumid
 • Konfliktid
 • Motivatsioon

3h | 7h

Tipptasemel sündmuskorraldus

 • Paindlik planeerimine
 • Töökorraldus
 • Delegeerimine
 • Koosolekud

3h | 7h

Organisatsiooni sisekultuuri kujundamine

 • Planeermine
 • Värbamine
 • Kommunikatsioon
 • Liikmete kaasamine

6-8h

Inspireeriv ja kaasav juhtimine

 • Kaasamine
 • Delegeerimine
 • Tagasiside
 • Tänulikkus

Esinemine ja müük

3h | 7h

Meeldejääva esinemise kunst

 • Storytelling
 • Esinemise tehnika
 • Kehakeel
 • Atmosfääri loomine

3-12h

Koolitajalikult ladus esinemine

 • Kaasavus ja humoorikus
 • Kehakeel ja välimus
 • Hääle omadused

3h | 8h

Koostööpartnerite leidmine

 • Sponsorlus
 • Telefonimüük
 • Firmakohtumine
 • Läbirääkimised

3h | 7h

Produktiivsus tipptegijatele

 • Eesmärgid
 • Harjumused
 • Töökeskkond
 • Ajaplaneerimine

3h | 7h

Õppimisoskuste meistritase

 • Biohacking
 • Mälutehnikad
 • Keskendumine
 • Motivatsioon

Vaata lisaks

Võta ühendust

Inspiratsioon Koolitused OÜ

info@inspiratsioonkoolitused.ee

Close Menu